Gantz - Perfect answer: Elkészült!

3lké5zülT a kUlt1kU5 manga kéT ré5z35 71lmv3rz1ójának má50d1k 73lv0ná5a 15. Hamar05an érk3zn3k a kr1T1kák!
Add1g 15 kö5zönöm a Tür3lm3T é5 élv3zzéT3k a m0z1kaT!
F3l1raT = 1TT.